ข่าวสารล่าสุด

ชป.โครงการฯบ้านหนองแคน ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโครงการฯบ้านหนองแคน กับเจ้าหน้าที่จาก สวท.มุกดาหาร เพื่อจัดทำวีดีโอ ประชาสัมพันธ์

เมื่อ 4 สิงหาคม 2565 ชป.โครงการฯบ้านหนองแคน ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโครงการฯบ้านหนองแคน กับเจ้าหน้าที่จาก สวท.มุกดาหาร เพื่อจัดทำคลิป ioc. ประชาสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีประธานกลุ่มทอผ้าเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ข้อมูลประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งโครงการฯบ้านหนองแคน ณ ห้องจัดแสดงประวัติศาสตร์ รร. ร่มเกล้า ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร [...]

พล.ม.3 รับการตรวจประเมินผลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2565 ด้านหน่วยงานต้นแบบที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฎิบัติงาน

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.65 เวลา 1300 พล.อ.สุวิทย์ เกตุศรี ผอ.ศปร. และคณะตรวจประเมินผลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2565 ด้านหน่วยงานต้นแบบที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฎิบัติงาน รับฟังบรรยายสรุปประวัติและการจัดหน่วย ,ผลการปฎิบัติในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฎิบัติงาน ชมผลิตภัณฑ์โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสิมคุ้มเก่า,ผลิตภัณฑ์แม่บ้าน พล.ม.3และนขต. ,การฝึกอาชีพทหารกองประจำการ,บอร์ดวอร์คการปฎิบัติงาน 6 ด้าน ,นวัตกรรมเครื่องช่วยฝึก,เยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดี พล.ม.3,บ้านพักกำลังพลต้นแบบและโครงการขยะทองคำ โดยมี พล.ต.พรชัย มาหลิน [...]

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง และโครงการทหารพันธุ์ดี ร.8

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 พลเอก สุวิทย์ เกตุศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง และโครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารราบที่ 8 , โรงเลี้ยงพันธุ์ดี กรมทหารราบที่ 8 ซึ่งหน่วยได้จัดมัคคุเทศก์น้อยจากโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในหน่วยทหาร และเยี่ยมชมโครงการเลี้ยงกบของกำลังพลภายในหน่วย โดยมี พันเอก ณรงค์ [...]

ผู้แทน ทภ. 2 ให้การต้อนรับและร่วมปฏิบัติภารกิจกับ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ ภาค ตอ./น.

ผู้แทน ทภ. 2 ให้การต้อนรับและร่วมปฏิบัติภารกิจกับ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ ภาค ตอ./น. และนายอำพน กิตติอําพน องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ ในโอกาสเดินทางมาติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สงเปือย และอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จว.ก.ส. พื้นที่ [...]

ศปร.ทภ.2

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริและความมั่นคงกองทัพภาคที่ 2
(ศปร.ทภ.2/ศปร.กอ.รมน.ภาค 2)

044 241 858 sprtp2.rta@gmail.com

©
2023 ศปร.ทภ.2

ข้อตกลง และนโยบายความเป็นส่วนตัว