ขอเชิญชวน มัคคุเทศก์น้อยและคุณแม่ ร่วมกิจกรรม “พาแม่เที่ยวและบอกรักแม่”

ในวันที่ 12 ส.ค.65 เวลา 08.30-13.00 น. เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยจะเดินทางไปทัศนศึกษาด้วยกัน 2 แห่ง คือ
1.ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร https://www.facebook.com/100033618000011/posts/690253825438545/?d=n
2.จิบกาแฟ แลพระธาตุ ชมเมือง ณ ถ้ำผาแด่น บ้าน ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร https://www.facebook.com/308055869326350/posts/2598096973655550/?d=n
ซึ่งหน่วย มทบ.29 จัดรถโดยสารและนายทหารดูแลตลอดการเดินทาง พร้อมร่วมรับประทานอาหารเที่ยง ร้านนิดหน่อย ฟรี! ส่งรายชื่อให้กับ กกร.มทบ.29 ภายในวันที่ 4 ส.ค.65 มาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆ นะคะ