ชป.โครงการฯบ้านหนองแคน ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโครงการฯบ้านหนองแคน กับเจ้าหน้าที่จาก สวท.มุกดาหาร เพื่อจัดทำวีดีโอ ประชาสัมพันธ์

เมื่อ 4 สิงหาคม 2565 ชป.โครงการฯบ้านหนองแคน ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโครงการฯบ้านหนองแคน กับเจ้าหน้าที่จาก สวท.มุกดาหาร เพื่อจัดทำคลิป ioc. ประชาสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีประธานกลุ่มทอผ้าเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ข้อมูลประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งโครงการฯบ้านหนองแคน ณ ห้องจัดแสดงประวัติศาสตร์ รร. ร่มเกล้า ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร