ผู้แทน ทภ. 2 ให้การต้อนรับและร่วมปฏิบัติภารกิจกับ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ ภาค ตอ./น.

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 65 เวลา 1000 พล.ต. พรชัย มาหลิน ผบ.พล.ม.3 เป็นผู้แทน ทภ. 2 ให้การต้อนรับและร่วมปฏิบัติภารกิจกับ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ ภาค ตอ./น. และนายอำพน กิตติอําพน องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ ในโอกาสเดินทางมาติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สงเปือย และอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จว.ก.ส. พื้นที่ ภาค ตอ./น เขตพื้นที่ จว.ก.ส. ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมบ้านเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำ และแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรกรเครือข่ายโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนบ้านแดนสามัคคี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมกันนี้ ได้มอบพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำไปขยายพันธุ์ ต่อไป