พระวิมลรัตนกิริณี กมุทศรีพรรณโศภิต  อัฏฐพิศพงศ์กมลาสน์ อรรคราชทิพยพาหนถกลกตติคุณกำจร อมรสารเลิศฟ้าฯ – ศปร.ทภ.2 (sprtp2.com)