มอบเงินพระราชทาน ค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 พ.ท. ก้องภพศ์ ศิริเมฆ ผบ.นฝ.นศท.มทบ.25/หน. ชป.ศูนย์ฯอีสานใต้ จว.ส.ร. จัดพิธีมอบเงินพระราชทานค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้กับ สมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมศูนย์ฯ อีสานใต้ จำนวน 127 คน เป็นเงิน 1,365,536 บาท ณ บริเวณอาคารที่ประทับทรงงาน ภายในศูนย์ฯ อีสานใต้ อ.เมือง จังหวัดสุรินทร์