รายได้เสริมจากการเลี้ยงปลา

ในสภาวะที่เศรษฐกิจถดถอยอย่างหนัก อันเนื่องมาจากผลกระทบของโควิด 19 การสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนนอกเหนือจากการทำอาชีพหลัก ถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเราไม่มีทางคาดเดาได้ว่าวิกฤตการณ์ของโรคในครั้งนี้จะผ่านไปเมื่อไหร่ ถึงเวลาที่เราชาวไทยจะต้องหันกลับมาใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกันอย่างจริงจัง ด้วยการสร้างทรัพย์ในดินสินในน้ำ การบริหารจัดการของคนในชุมชน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มมูลค่าในแหล่งน้ำชุมชน โดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน และสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน

รายการเดินหน้าปฏิรูป
ออกอากาศวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม2564
เวลา 16.30-17.20 น. ทาง ททบ.5
ขอขอบคุณ : บริษัท Woodbury Media Group