สืบสาน รักษา ต่อยอด ผ้าไหมไทย มรดกอันล้ำค่าของเมืองไทย

พลตรีวีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี สืบสาน รักษา ต่อยอด ผ้าไหมไทย มรดกอันล้ำค่าของเมืองไทย มีความงดงามของเส้นนไหมที่เป็นเอกลักษณ์ ลวดลายที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย โด่งดังไปทั่วโลก นำเยาวชนในพื้นที่ภาคอีสานถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นไทยในเรื่องของผ้าไหมไทย