ให้ผ้าไหมไทยโด่งดังไกลไปทั่วโลก

จากน้ำพระทัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่เปี่ยมล้นทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้เลี้ยงชีพที่มั่นคง และตระหนักรู้รักษามรดกของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป วันนี้มัคคุเทศก์น้อย จากกองทัพภาคที่ 2 จะได้พาทุกท่านเยี่ยมชม ผ้าไหมมัดหมี่ จากโครงการศูนย์ศิลปาชีพ ที่ร้านค้าสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2

ทรงพระเจริญ #วันผ้าไทยแห่งชาติ
Facebook : https://www.facebook.com/PrArmy2/videos/600103978178559
Twitter : https://twitter.com/army2pr/status/1556561218869264384
Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=F-RkFAnfib8&t=10s