ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ (กลุ่มงานด้านความมั่นคง)

อ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ

32. ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ (กลุ่มงานด้านความมั่นคง)

    ที่ตั้ง : บ้านราษฎร์ ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

    ก่อตั้งเมื่อ : เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๓

    กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ : หม่อนไหม,ไร่นาสวนผสม,เกษตรทฤษฎีใหม่,หญ้าแฝก

    จุดประสงค์ ศูนย์/โครงการฯ 

เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ทุกข์ยาก ไม่สามารถประกอบอาชีพเองได้ และมีปัญหาในการเดินทางไปตรวจรักษาตัวที่โรงพยาบาล เพราะระยะทางที่ไกล และค่าใช่จ่ายในการเดินทางที่มาก ตลอดจนช่วยให้ผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ได้พักอยู่ที่บ้านกับครอบครัว หรืออยู่กับญาติพี่น้อง ซึ่งผู้ป่วยจะเดินทางไปรับการรักษาตามการนัดหมายของแพทย์ ณ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา โดยในแต่ละเดือนชุดประสานงานพัฒนาพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศฯ จะเข้าพบปะกับราษฎรเพื่อสอบถามอาการ และพาไปรักษาเมื่อได้รับการร้องขอ พร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้กับผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์