โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านทันสมัย (กลุ่มงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

44. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านทันสมัย (กลุ่มงานด้านทร […]

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ผานาง-ผาเกิ้ง (กลุ่มงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

41. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ผานาง-ผาเกิ้ง (กลุ่มงานด้าน […]

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านน้อมเกล้า (กลุ่มงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

14. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านน้อมเกล้า (กลุ่มงานด้าน […]

โครงการป่ารักน้ำฯ บ้านป่ารักน้ำ

โครงการป่ารักน้ำฯ บ้านป่ารักน้ำ (กลุ่มงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ที่ตั้ง : บ้านป่ารักน้ำ ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ก่อตั้งเมื่อ : ๒๑ ธันวาคม ๒๕๒๕
กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ : ปลูกไม้ยูคาฯ,ทอผ้า,เกษตร