ให้ผ้าไหมไทยโด่งดังไกลไปทั่วโลก

จากน้ำพระทัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่เปี่ยมล้นทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้เลี้ยงชีพที่มั่นคง และตระหนักรู้รักษามรดกของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป วันนี้มัคคุเทศก์น้อย จากกองทัพภาคที่ 2 จะได้พาทุกท่านเยี่ยมชม ผ้าไหมมัดหมี่ จากโครงการศูนย์ศิลปาชีพ ที่ร้านค้าสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2

สืบสาน รักษา ต่อยอด ผ้าไหมไทย มรดกอันล้ำค่าของเมืองไทย

พลตรีวีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี สืบสาน รักษา ต่อยอด ผ้าไหมไทย มรดกอันล้ำค่าของเมืองไทย มีความงดงามของเส้นนไหมที่เป็นเอกลักษณ์ ลวดลายที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย โด่งดังไปทั่วโลก นำเยาวชนในพื้นที่ภาคอีสานถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นไทยในเรื่องของผ้าไหมไทย

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ ตามโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ชป.โครงการฯ อ.ปทุมรัตต์, หัวหน้าส่วนราชการฯ อ.ปทุมรัตต์ , หน่วยงานวิสาหกิจ, อบต.ดอกล้ำ,สภ.ปทุมรัตต์ ,ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และจิตอาสาพัฒนา ต.ดอกล้ำ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โครงการร้อยเอ็ดรวมใจภักดิ์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ โคกทำเล บ.ดอกล้ำ ม.1 ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวิรัตน์ เตชจินดาวงศ์ นายอำเภอปทุมรัตต์ เป็นประธาน

ชป.โครงการฯบ้านหนองแคน ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโครงการฯบ้านหนองแคน กับเจ้าหน้าที่จาก สวท.มุกดาหาร เพื่อจัดทำวีดีโอ ประชาสัมพันธ์

เมื่อ 4 สิงหาคม 2565 ชป.โครงการฯบ้านหนองแคน ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโครงการฯบ้านหนองแคน กับเจ้าหน้าที่จาก สวท.มุกดาหาร เพื่อจัดทำคลิป ioc. ประชาสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีประธานกลุ่มทอผ้าเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ข้อมูลประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งโครงการฯบ้านหนองแคน ณ ห้องจัดแสดงประวัติศาสตร์ รร. ร่มเกล้า ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

มอบเงินพระราชทาน ค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 พ.ท. ก้องภพศ์ ศิริเมฆ ผบ.นฝ.นศท.มทบ.25/หน. ชป.ศูนย์ฯอีสานใต้ จว.ส.ร. จัดพิธีมอบเงินพระราชทานค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้กับ สมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมศูนย์ฯ อีสานใต้ จำนวน 127 คน เป็นเงิน 1,365,536 บาท ณ บริเวณอาคารที่ประทับทรงงาน ภายในศูนย์ฯ อีสานใต้ อ.เมือง จังหวัดสุรินทร์

ขอเชิญชวน มัคคุเทศก์น้อยและคุณแม่ ร่วมกิจกรรม “พาแม่เที่ยวและบอกรักแม่”

ในวันที่ 12 ส.ค.65 เวลา 08.30-13.00 น. เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยจะเดินทางไปทัศนศึกษาด้วยกัน 2 แห่ง คือ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร และ จิบกาแฟ แลพระธาตุ ชมเมือง ณ ถ้ำผาแด่น บ้าน ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร

การประกวดผ้าไหม ศปร.เขตพื้นที่ พล.ร.6

การประกวดแข่งขันการทอผ้าไหมสืบสาน อนุรักษ์ ศิลปะผ้าไหมไทย ศปร.เขตพื้นที่ พล.ร.6