Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว
เราเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณและมุ่งมั่นที่จะปกป้องมันผ่านการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา (“นโยบาย”) นโยบายนี้อธิบายประเภทของข้อมูลที่เราอาจรวบรวมจากคุณหรือที่คุณอาจให้ (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) บนเว็บไซต์ sprtp2.com (“เว็บไซต์” หรือ “บริการ”) และผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า “ บริการ”) และแนวทางปฏิบัติของเราในการรวบรวม ใช้ รักษา ปกป้อง และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น นอกจากนี้ยังอธิบายถึงตัวเลือกต่างๆ ที่คุณสามารถใช้ได้เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และวิธีการที่คุณสามารถเข้าถึงและอัปเดตข้อมูลได้

นโยบายนี้เป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างคุณ (“ผู้ใช้”, “คุณ” หรือ “ของคุณ”) และผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้ (“ผู้ดำเนินการ”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) หากคุณกำลังทำข้อตกลงนี้ในนามของธุรกิจหรือนิติบุคคลอื่น คุณรับรองว่าคุณมีอำนาจในการผูกมัดนิติบุคคลดังกล่าวกับข้อตกลงนี้ ซึ่งในกรณีนี้ คำว่า “ผู้ใช้” “คุณ” หรือ “ของคุณ” จะหมายถึง แก่นิติบุคคลดังกล่าว หากคุณไม่มีอำนาจดังกล่าว หรือถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ คุณต้องไม่ยอมรับข้อตกลงนี้และอาจไม่สามารถเข้าถึงและใช้เว็บไซต์และบริการได้ โดยการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และบริการ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดของนโยบายนี้ นโยบายนี้ใช้ไม่ได้กับแนวทางปฏิบัติของบริษัทที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม หรือกับบุคคลที่เราไม่ได้ว่าจ้างหรือจัดการ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ถูกสร้างขึ้นด้วยความช่วยเหลือของตัวสร้างนโยบายความเป็นส่วนตัว

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
คุณสามารถเข้าถึงและใช้เว็บไซต์และบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้เราทราบว่าคุณเป็นใครหรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่บุคคลอื่นสามารถระบุได้ว่าคุณเป็นบุคคลเฉพาะที่สามารถระบุตัวตนได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการใช้คุณสมบัติบางอย่างที่เสนอบนเว็บไซต์ คุณอาจถูกขอให้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง (เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ)

เราได้รับและจัดเก็บข้อมูลใดๆ ที่คุณทราบโดยเจตนาแก่เราเมื่อคุณสร้างบัญชี หรือกรอกแบบฟอร์มใดๆ บนเว็บไซต์ เมื่อจำเป็น ข้อมูลนี้อาจรวมถึงสิ่งต่อไปนี้:

  • รายละเอียดบัญชี (เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผู้ใช้เฉพาะ รหัสผ่าน ฯลฯ)
  • ข้อมูลติดต่อ (เช่น ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ)
  • ข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐาน (เช่น ชื่อ ประเทศที่พำนัก ฯลฯ)
  • คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เราได้ แต่หลังจากนั้น คุณอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะบางอย่างบนเว็บไซต์ได้ ผู้ใช้ที่ไม่แน่ใจเกี่ยวกับข้อมูลที่จำเป็น โปรดติดต่อเรา

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก
เราไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีโดยเจตนา หากคุณอายุต่ำกว่า 13 ปี โปรดอย่าส่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ผ่านทางเว็บไซต์และบริการ หากคุณมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราผ่านทางเว็บไซต์และบริการ โปรดติดต่อเราเพื่อขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กคนนั้นออกจากบริการของเรา

เราสนับสนุนให้บิดามารดาและผู้ปกครองตามกฎหมายตรวจสอบการใช้อินเทอร์เน็ตของบุตรหลาน และช่วยบังคับใช้นโยบายนี้โดยสั่งสอนบุตรหลานไม่ให้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์และบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้เรายังขอให้ผู้ปกครองและผู้ปกครองตามกฎหมายทุกคนที่ดูแลการดูแลเด็กใช้ความระมัดระวังที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าบุตรหลานของตนได้รับคำสั่งไม่ให้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาต

การใช้และการประมวลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวม
เราทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลเมื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ว่าเราได้ทำข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลกับคุณ ซึ่งในกรณีนี้คุณจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลและเราจะเป็นผู้ประมวลผลข้อมูล

บทบาทของเราอาจแตกต่างกันไปตามสถานการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เราดำเนินการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลเมื่อเราขอให้คุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์และบริการ ในกรณีดังกล่าว เราเป็นผู้ควบคุมข้อมูลเนื่องจากเรากำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราดำเนินการในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลในสถานการณ์เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์และบริการ เราไม่ได้เป็นเจ้าของ ควบคุม หรือตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งมา และข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะได้รับการประมวลผลตามคำแนะนำของคุณเท่านั้น ในกรณีดังกล่าว ผู้ใช้ที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูล

เพื่อให้เว็บไซต์และบริการพร้อมใช้งานสำหรับคุณ หรือเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันทางกฎหมาย เราอาจจำเป็นต้องรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลที่เราร้องขอ เราอาจไม่สามารถจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ร้องขอให้คุณได้ ข้อมูลใด ๆ ที่เรารวบรวมจากคุณอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้: