ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทัพภาคที่ 2

กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี ต.หนองไผ่ล้อม อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทรสั่งสินค้าได้ที่เบอร์ โทร.044 252675

ตัวอย่างหน้าจอเลือกซื้อสินค้า