ให้ผ้าไหมไทยโด่งดังไกลไปทั่วโลก

จากน้ำพระทัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่เปี่ยมล้นทรงมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี มีรายได้เลี้ยงชีพที่มั่นคง และตระหนักรู้รักษามรดกของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป วันนี้มัคคุเทศก์น้อย จากกองทัพภาคที่ 2 จะได้พาทุกท่านเยี่ยมชม ผ้าไหมมัดหมี่ จากโครงการศูนย์ศิลปาชีพ ที่ร้านค้าสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2

สืบสาน รักษา ต่อยอด ผ้าไหมไทย มรดกอันล้ำค่าของเมืองไทย

พลตรีวีระยุทธ รักศิลป์ ผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี สืบสาน รักษา ต่อยอด ผ้าไหมไทย มรดกอันล้ำค่าของเมืองไทย มีความงดงามของเส้นนไหมที่เป็นเอกลักษณ์ ลวดลายที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย โด่งดังไปทั่วโลก นำเยาวชนในพื้นที่ภาคอีสานถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นไทยในเรื่องของผ้าไหมไทย

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ ตามโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ชป.โครงการฯ อ.ปทุมรัตต์, หัวหน้าส่วนราชการฯ อ.ปทุมรัตต์ , หน่วยงานวิสาหกิจ, อบต.ดอกล้ำ,สภ.ปทุมรัตต์ ,ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และจิตอาสาพัฒนา ต.ดอกล้ำ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ โครงการร้อยเอ็ดรวมใจภักดิ์ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ โคกทำเล บ.ดอกล้ำ ม.1 ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายวิรัตน์ เตชจินดาวงศ์ นายอำเภอปทุมรัตต์ เป็นประธาน

ชป.โครงการฯบ้านหนองแคน ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโครงการฯบ้านหนองแคน กับเจ้าหน้าที่จาก สวท.มุกดาหาร เพื่อจัดทำวีดีโอ ประชาสัมพันธ์

เมื่อ 4 สิงหาคม 2565 ชป.โครงการฯบ้านหนองแคน ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโครงการฯบ้านหนองแคน กับเจ้าหน้าที่จาก สวท.มุกดาหาร เพื่อจัดทำคลิป ioc. ประชาสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีประธานกลุ่มทอผ้าเป็นผู้ให้สัมภาษณ์ข้อมูลประวัติความเป็นมาของการจัดตั้งโครงการฯบ้านหนองแคน ณ ห้องจัดแสดงประวัติศาสตร์ รร. ร่มเกล้า ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร

มอบเงินพระราชทาน ค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 พ.ท. ก้องภพศ์ ศิริเมฆ ผบ.นฝ.นศท.มทบ.25/หน. ชป.ศูนย์ฯอีสานใต้ จว.ส.ร. จัดพิธีมอบเงินพระราชทานค่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้กับ สมาชิกกลุ่มทอผ้าไหมศูนย์ฯ อีสานใต้ จำนวน 127 คน เป็นเงิน 1,365,536 บาท ณ บริเวณอาคารที่ประทับทรงงาน ภายในศูนย์ฯ อีสานใต้ อ.เมือง จังหวัดสุรินทร์

ขอเชิญชวน มัคคุเทศก์น้อยและคุณแม่ ร่วมกิจกรรม “พาแม่เที่ยวและบอกรักแม่”

ในวันที่ 12 ส.ค.65 เวลา 08.30-13.00 น. เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยจะเดินทางไปทัศนศึกษาด้วยกัน 2 แห่ง คือ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า ต.โคกภู อ.ภูพาน จ.สกลนคร และ จิบกาแฟ แลพระธาตุ ชมเมือง ณ ถ้ำผาแด่น บ้าน ต.ดงมะไฟ อ.เมือง จ.สกลนคร

พล.ม.3 รับการตรวจประเมินผลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2565 ด้านหน่วยงานต้นแบบที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฎิบัติงาน

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.65 เวลา 1300 พล.อ.สุวิทย์ เกตุศรี ผอ.ศปร. และคณะตรวจประเมินผลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2565 ด้านหน่วยงานต้นแบบที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฎิบัติงาน รับฟังบรรยายสรุปประวัติและการจัดหน่วย ,ผลการปฎิบัติในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฎิบัติงาน ชมผลิตภัณฑ์โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสิมคุ้มเก่า,ผลิตภัณฑ์แม่บ้าน พล.ม.3และนขต. ,การฝึกอาชีพทหารกองประจำการ,บอร์ดวอร์คการปฎิบัติงาน 6 ด้าน ,นวัตกรรมเครื่องช่วยฝึก,เยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดี พล.ม.3,บ้านพักกำลังพลต้นแบบและโครงการขยะทองคำ โดยมี พล.ต.พรชัย มาหลิน ผบ.พล.ม.3 ให้การต้อนรับ พร้อมคณะนายทหาร ณ ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อ.น้ำพอง จว.ข.ก.

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง และโครงการทหารพันธุ์ดี ร.8

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 พลเอก สุวิทย์ เกตุศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง และโครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารราบที่ 8 , โรงเลี้ยงพันธุ์ดี กรมทหารราบที่ 8 ซึ่งหน่วยได้จัดมัคคุเทศก์น้อยจากโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในหน่วยทหาร และเยี่ยมชมโครงการเลี้ยงกบของกำลังพลภายในหน่วย โดยมี พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 และคณะนายทหารของหน่วย ให้การต้อนรับ ณ ค่ายสีหราชเดโชไชย ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสนี้ พลเอก สุวิทย์ เกตุศรี ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อให้เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้นำไปแก้ไข และปฏิบัติให้เกิดความถูกต้อง สมบูรณ์ พร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของหน่วย ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาดำเนินการให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับกำลังพล ครอบครัว และประชาชน

ผู้แทน ทภ. 2 ให้การต้อนรับและร่วมปฏิบัติภารกิจกับ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ ภาค ตอ./น.

ผู้แทน ทภ. 2 ให้การต้อนรับและร่วมปฏิบัติภารกิจกับ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานอนุกรรมการ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ ภาค ตอ./น. และนายอำพน กิตติอําพน องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ ในโอกาสเดินทางมาติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.สงเปือย และอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จว.ก.ส. พื้นที่ ภาค ตอ./น เขตพื้นที่ จว.ก.ส. ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมบ้านเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำ และแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรกรเครือข่ายโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนบ้านแดนสามัคคี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมกันนี้ ได้มอบพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำไปขยายพันธุ์ ต่อไป

ให้การต้อนรับ นายจรัลธาดา กรรณสูต และ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี พร้อมคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 7 ก.ค.65 เวลา 08.00 น. ที่ สนามบิน ทบ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จ.สกลนคร นายจรัลธาดา กรรณสูต และ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี พร้อมคณะ เดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ โดยมี พล.ต.ภัชรพล ศิริรักษ์ ผบ.มทบ.29/ราชองครักษ์ CAT-904 รอง ผวจ.ส.น. ส่วนราชการ และฝ่ายเสนาธิการ ให้การต้อนรับ