กิจกรรมบรรยายเทิดพระเกียรติ ในหัวข้อ “พระราชประวัติ พระบุญญาธิการ พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10”

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.65 เวลา 0800-1200 กิจกรรมบรรยายเทิดพระเกียรติ ในหัวข้อ “พระราชประวัติ พระบุญญาธิการ พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” โดย นายกองโท ธารณา คชเสนี และว่าที่ร้อยตรี น้ำเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ์ ณ ห้องศรีพัชรินทร สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี อ.เมืองฯ จว.น.ม.

เชิญชวนกำลังพล ครอบครัว และประชาชน ร่วมรับชมการบรรยายพิเศษเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ขอเชิญชวนกำลังพล ครอบครัว และประชาชน ร่วมรับชมการบรรยายพิเศษเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวหัวข้อ “พระราชประวัติ พระบุญญาธิการ พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” โดย นายกองโท ธารณา คชเสนี และว่าที่ร้อยตรี น้ำเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ์ ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 0800 – 1200 น. โดยถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Live กองทัพภาคที่ 2

พล.อ.สุวิทย์ เกตุศรี ผอ.ศปร. (บก.ทท.) ตรวจประเมินผลงานของชุมชนบริเวณบ้านพักในหน่วยทหารหรือตำรวจ

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.65 พล.อ.สุวิทย์ เกตุศรี ผอ.ศปร. (บก.ทท.) ตรวจประเมินผลงานของชุมชนบริเวณบ้านพักในหน่วยทหารหรือตำรวจ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ร้อย.ลว.ไกลที่ 3

การขอใช้ที่ดินเป็นที่ตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอละหานทราย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิ.ย. 65 เวลา 1000 ศปร.ทภ.2 เข้าร่วมประชุมการขอใช้ที่ดินเป็นที่ตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอละหานทราย ณ อาคารอเนกประสงค์โครงการฯ อำเภอละหานทราย ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จว.บ.ร. โดยมี นาย โอฬาร เปี่ยมรัตนจำรูญ ปลัดอาวุโสอำเภอละหานทราย เป็นประธานการประชุม